Statistisk sentralbyrå

Kirke - KOSTRA

1 Den norske kirke (Dnk). Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme. 2005-2010
  Medlemmer av Dnk Innmeldte i Dnk Utmeldte fra Dnk Døpte Konfirmerte Kirkelige vigsler Kirkelige gravferder
2005 3 938 723 1 178 6 038 43 016 42 110 10 189 37 683
2006 3 871 006 1 132 8 134 43 255 42 587 9 594 37 897
2007 3 873 847  956 8 312 42 916 42 472 10 358 38 805
2008 3 874 823  955 7 036 42 599 41 655 10 536 38 832
2009 3 848 841 1 788 10 792 41 920 41 885 10 009 38 290
               
2010              
I alt1 3 835 477 1 101 6 570 41 100 41 981 9 549 38 290
Oslo  468 690  159 1 342 4 317 3 316  793 4 464
Borg  500 023  134  895 4 812 5 115 1 103 4 652
Hamar  325 904 68  405 3 169 3 536  845 4 155
Tunsberg  383 743  116  636 3 628 3 898  995 4 061
Agder og Telemark  343 557  142  712 3 853 3 959 1 057 3 667
Stavanger  342 504  160  623 4 486 4 411 1 045 2 882
Bjørgvin  489 044  106  731 5 708 6 021 1 221 4 456
Møre  219 011 69  255 2 621 2 848  605 2 248
Nidaros  361 532 69  521 4 031 4 060  867 3 464
Sør-Hålogaland  204 961 41  234 2 246 2 507  529 2 288
Nord-Hålogaland  196 508 37  216 2 229 2 310  489 1 953
1  Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kirkerådet.

Standardtegn i tabeller