Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

19 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter bruttoinntekt1, kjønn og landsdel. 2011.
  I alt Bruttoinntekt1 i kroner
  0 - 99 999 100 000 - 199 999 200 000 - 299 999 300 000 - 399 999 400 000 - 499 999 500000
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt  100,0 3,3 3,6 3,0 4,9 6,7 7,9 11,4 11,0 12,6 8,5 21,4 5,8
                           
Oslo og Akershus  100,0 3,8 3,6 2,6 4,3 5,1 6,4 9,4 9,3 10,9 8,7 25,8 10,2
Hedmark og Oppland  100,0 2,9 3,8 3,8 5,2 7,7 8,2 13,6 12,0 12,0 8,5 16,9 5,4
Sør-Østlandet  100,0 3,3 3,8 2,9 5,2 7,1 8,4 11,3 10,6 12,9 8,2 20,5 5,8
Agder og Rogaland  100,0 3,0 3,4 2,4 5,3 5,9 7,1 10,0 10,1 12,8 8,0 25,6 6,4
Vestlandet  100,0 3,4 3,9 2,5 4,8 5,5 8,1 10,9 11,0 12,5 8,6 23,7 5,1
Trøndelag  100,0 3,8 3,6 3,5 5,1 7,6 8,3 12,0 12,0 12,8 8,4 18,3 4,5
Nord-Norge  100,0 2,9 2,8 3,4 4,5 8,0 8,2 12,8 11,9 13,1 9,2 18,0 5,2
                           
Alle personer 17 år og over etter størrelse på bruttoinntekt  100,0 5,5 6,6 5,2 12,3 8,0 11,3 9,5 10,5 8,2 5,7 13,2 3,9
1  Bruttoinntekt. 2009.

Standardtegn i tabeller