Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

18 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter bruttoinntekt1, kjønn og parti/liste. 2011
  I alt Menn Kvinner 0 - 99 999 100 000 - 199 999 200 000 - 299 999 300 000 - 399 999 400 000 - 499 999 500000
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 59 505 34 661 24 844 5,6 8,5 5,1 11,8 11,5 19,0 19,6 26,4 21,6 20,4 36,7 13,9
                               
Det norske Arbeiderparti 10 143 5 312 4 831 4,5 7,5 3,7 8,8 9,9 17,3 20,7 30,3 24,6 22,1 36,7 14,1
Fremskrittspartiet 6 317 4 495 1 822 3,9 9,2 5,9 19,4 15,2 26,5 20,2 23,7 18,5 10,6 36,3 10,6
Høyre 9 001 5 757 3 244 5,0 8,4 3,1 9,2 6,8 15,8 12,9 23,5 17,3 20,2 54,9 22,8
Kristelig Folkeparti 5 130 2 819 2 311 5,6 9,1 4,8 14,0 11,0 21,8 22,6 27,7 24,8 17,7 31,3 9,8
Senterpartiet 8 431 5 048 3 383 4,5 8,6 6,1 12,9 13,0 21,6 21,6 26,7 22,2 19,2 32,6 11,1
Sosialistisk Venstreparti 5 516 2 594 2 922 6,8 8,5 4,9 7,3 11,5 13,7 19,9 25,2 27,3 29,9 29,6 15,5
Venstre 6 636 3 801 2 835 7,3 8,0 4,2 9,9 8,6 17,4 19,2 26,3 22,6 21,9 38,1 16,3
Rødt 1 544  852  692 14,9 13,9 7,9 11,3 10,3 12,4 18,4 24,6 25,6 24,7 22,9 13,2
Andre lister 6 787 3 983 2 804 6,9 9,0 8,3 18,1 17,4 23,9 23,0 25,1 18,5 15,5 25,9 8,4
1  Bruttoinntekt. 2009.

Standardtegn i tabeller