Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

16 Listekandidater til fylkestingsvalget etter parti/valgliste ,sysselsetting, næring og kjønn. 2011. Prosent
  I alt Sysselsatt Ikke sysselsatt og uoppgitt1
  Jordbruk, skogbruk og fiske Sekundærnæringer Vareh.hot.rest.,samferdsel,finanstjen.,forr.tjen.,eiend. Off. adm. og forsvar, sosialforsikr. Undervisning Helse- og sosiale tjenester Andre sosiale og personlige tjenester Menn Kvinner
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
Hele landet 6 886 7,3 2,3 12,2 3,1 21,2 16,8 12,0 10,6 12,5 20,4 9,5 21,4 7,2 7,3 17,9 18,1
                                   
Det norske Arbeiderparti  761 3,9 0,3 17,1 4,5 16,8 14,2 17,6 17,1 13,7 21,5 12,1 25,2 11,1 6,6 7,6 10,8
Fremskrittspartiet  570 3,0 0,5 18,3 7,5 30,2 24,1 18,3 12,1 8,4 9,0 7,3 23,6 4,6 6,5 10,0 16,6
Høyre  732 3,5 1,3 14,6 4,2 30,4 33,9 16,0 14,7 11,8 9,4 9,2 19,9 5,2 4,9 9,4 11,7
Kristelig Folkeparti  629 8,8 2,0 11,5 1,3 17,3 12,7 12,4 11,4 17,0 25,4 11,5 23,4 13,0 11,4 8,5 12,4
Senterpartiet  738 26,1 10,8 13,2 2,3 15,0 17,4 19,8 12,8 7,9 20,6 7,4 20,9 5,1 7,0 5,6 8,1
Sosialistisk Venstreparti  637 4,5 1,5 6,4 0,9 14,1 8,6 14,5 13,5 23,8 36,8 13,2 20,6 12,2 8,9 11,3 9,2
Venstre  780 6,3 1,7 8,6 4,0 26,4 16,1 12,5 8,9 16,7 29,3 10,0 21,6 8,6 5,5 11,1 12,9
Andre lister 2 039 5,7 1,1 10,6 2,5 19,8 14,8 3,5 4,4 9,6 14,8 8,6 19,3 4,9 7,4 37,4 35,8
1  De aller fleste i gruppen "Uoppgitt" er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av november 2010. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Standardtegn i tabeller