Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

15 Listekandidater til fylkestingsvalget, etter parti/valgliste, sysselsetting, yrkesstatus og kjønn. 2011
  I alt Ikke sysselsatt Sysselsatt Uoppgitt1
  Menn Kvinner Lønnstaker Selvstendig Menn Kvinner
  Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 6 886  562  489 2 759 2 362  428  145 94 47
                   
Det norske Arbeiderparti  761 27 38  327  331 25 11 1 1
Fremskrittspartiet  570 31 31  314  160 21 6 5 2
Høyre  732 30 28  353  258 35 16 7 5
Kristelig Folkeparti  629 23 32  268  248 37 16 2 3
Senterpartiet  738 16 26  269  278  106 40 3 -
Sosialistisk Venstreparti  637 29 29  256  289 24 7 2 1
Venstre  780 42 41  352  291 35 14 3 2
Rødt  496 54 47  162  193 30 8 - 2
Andre lister 1 543  310  217  458  314  115 27 71 31
1  De aller fleste i gruppen "Uoppgitt" er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av november 2010. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Standardtegn i tabeller