Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

14 Listekandidater til fylkestingsvalget, etter utdanning, parti/valgliste og kjønn. 2011. Prosent
  I alt Menn Kvinner Utdanningsnivå1 Universitets- og høgskolenivå, lang4
  Grunnskolenivå Videregående skole - nivå 22 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Menn Kvinner
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 6 832 55,9 44,1 15,0 13,5 41,5 30,3 28,7 45,6 14,7 10,6
                       
Det norske Arbeiderparti  758 50,0 50,0 15,6 13,7 40,4 36,7 32,5 41,7 11,6 7,9
Fremskrittspartiet  567 65,3 34,7 20,3 26,4 58,4 46,2 15,1 24,9 6,2 2,5
Høyre  730 58,1 41,9 10,1 11,4 38,4 35,3 34,7 45,1 16,7 8,2
Kristelig Folkeparti  627 52,5 47,5 6,4 8,1 35,3 26,8 36,8 57,7 21,6 7,4
Senterpartiet  737 53,5 46,5 10,2 7,9 53,6 35,0 21,8 46,1 14,5 11,1
Sosialistisk Venstreparti  637 48,8 51,2 7,4 7,4 30,9 16,3 39,2 57,7 22,5 18,7
Venstre  776 55,5 44,5 6,5 9,6 27,8 16,8 41,1 58,3 24,6 15,4
Andre lister 2 000 58,9 41,1 24,0 19,6 43,3 32,1 22,5 37,8 10,2 10,5
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller