Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

13 Listekandidater til fylkestingsvalget, etter parti/valgliste, alder og kjønn. 2011. Hele landet. Prosent
Parti/valgliste I alt Menn Kvinner Alder og kjønn
18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og over
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 6 886 55,8 44,2 12,0 14,0 12,6 15,1 20,3 24,4 26,3 26,2 28,9 20,4
                           
Det norske Arbeiderparti  761 49,9 50,1 15,3 16,8 7,9 12,1 22,9 29,7 29,5 27,3 24,5 14,2
Fremskrittspartiet  570 65,1 34,9 11,1 11,1 13,5 17,1 22,6 29,6 29,9 23,6 22,9 18,6
Høyre  732 58,1 41,9 12,7 15,3 9,9 12,7 23,1 30,0 28,9 20,2 25,4 21,8
Kristelig Folkeparti  629 52,5 47,5 10,6 10,4 7,6 12,0 19,4 20,4 28,5 31,4 33,9 25,8
Senterpartiet  738 53,4 46,6 10,7 15,4 14,2 19,2 23,6 27,9 30,2 25,0 21,3 12,5
Sosialistisk Venstreparti  637 48,8 51,2 11,9 13,5 13,2 15,6 15,1 16,3 30,9 34,7 28,9 19,9
Venstre  780 55,4 44,6 11,6 11,2 17,6 14,7 22,0 28,7 28,2 27,9 20,6 17,5
Rødt  496 49,6 50,4 17,9 18,8 11,0 13,2 11,4 14,0 28,9 36,8 30,9 17,2
Andre lister 1 543 61,8 38,2 10,4 13,4 14,6 17,5 19,2 22,4 16,9 17,1 39,0 29,5

Standardtegn i tabeller