Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

11 Listekandidater til fylkestingsvalget, etter parti/valgliste1. 2011. Fylke
Fylke I alt Parti/Valgliste
A Frp H KrF Sp SV V Rødt AL
Hele landet 6 886  761  570  732  629  738  637  780  496 1 543
                     
01 Østfold  340 40 35 32 36 36 27 41 14 79
02 Akershus  431 49 24 44 49 49 49 49 30 88
04 Hedmark  316 39 22 33 29 39 35 39 20 60
05 Oppland  311 43 22 37 21 35 37 43 13 60
06 Buskerud  291 33 32 46 23 25 21 45 18 48
07 Vestfold  300 41 21 39 21 23 19 45 17 74
08 Telemark  329 47 30 30 25 44 35 25 45 48
09 Aust-Agder  289 32 34 31 18 40 20 38 20 56
10 Vest-Agder  360 29 34 33 35 41 40 41 24 83
11 Rogaland  462 48 47 49 39 46 43 52 33  105
12 Hordaland  704 60 51 63 60 50 63 63 63  231
14 Sogn og Fjordane  353 40 30 45 38 45 38 43 31 43
15 Møre og Romsdal  452 46 47 47 47 53 44 47 10  111
16 Sør-Trøndelag  452 42 33 43 42 43 43 38 43  125
17 Nord-Trøndelag  321 40 21 41 35 41 33 41 11 58
18 Nordland  493 55 31 50 44 58 37 53 52  113
19 Troms Romsa  372 37 31 35 32 42 30 43 42 80
20 Finnmark Finnmárku  310 40 25 34 35 28 23 34 10 81
1  A (Det norske Arbeiderparti), Frp (Fremskrittspartiet), H (Høyre), KrF( Kristelig Folkeparti), Sp (Senterpartiet), SV (Sosialistisk Venstreparti), V (Venstre), Rv (Rød Valgallianse), AL (Andre lister).

Standardtegn i tabeller