Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

10 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter utdanning, kjønn og fylke. 2011. Prosent
  I alt Menn Kvinner Utdanningsnivå1
  Grunnskolenivå Videregående skole - nivå 22 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 59 053 58,3 41,7 16,2 15,5 49,0 37,1 24,3 40,1 10,5 7,3
                       
01 Østfold 2 662 58,3 41,7 16,6 16,7 46,6 41,5 25,0 36,5 11,9 5,3
02 Akershus 4 407 57,5 42,5 13,0 13,8 41,4 31,4 26,2 40,8 19,4 14,1
03 Oslo  643 57,1 42,9 9,0 9,8 30,2 24,6 33,5 41,7 27,2 23,9
04 Hedmark 2 629 56,8 43,2 17,6 16,9 45,4 34,6 25,3 40,9 11,6 7,6
05 Oppland 2 967 57,0 43,0 15,7 15,1 48,8 37,3 24,9 40,9 10,5 6,7
06 Buskerud 2 817 57,9 42,1 15,6 14,6 47,3 38,8 26,3 40,7 10,8 6,0
07 Vestfold 2 005 58,6 41,4 14,0 14,5 45,9 37,8 28,9 40,7 11,2 7,0
08 Telemark 2 457 57,8 42,2 13,9 13,7 50,4 39,5 24,0 40,5 11,8 6,3
09 Aust-Agder 1 651 58,6 41,4 12,2 15,2 49,0 34,1 26,5 43,9 12,3 6,7
10 Vest-Agder 2 352 60,6 39,4 16,4 17,6 52,6 40,5 22,9 36,2 8,1 5,7
11 Rogaland 4 224 59,7 40,3 13,9 15,7 50,7 36,4 24,7 40,1 10,7 7,8
12 Hordaland 5 221 59,0 41,0 13,5 14,3 51,8 36,9 24,9 40,1 9,8 8,7
14 Sogn og Fjordane 3 056 56,3 43,7 12,9 14,3 54,2 37,6 23,4 41,2 9,5 7,0
15 Møre og Romsdal 4 893 59,6 40,4 16,7 15,2 53,8 40,4 22,2 39,0 7,3 5,4
16 Sør-Trøndelag 3 487 58,0 42,0 17,7 15,6 50,9 40,5 20,3 36,5 11,1 7,4
17 Nord-Trøndelag 2 968 58,3 41,7 15,5 12,6 51,9 34,9 23,9 46,4 8,7 6,1
18 Nordland 5 541 58,5 41,5 20,4 17,7 48,5 37,6 24,2 39,2 6,9 5,6
19 Troms Romsa 3 015 59,0 41,0 22,2 17,9 46,4 35,7 22,8 39,8 8,6 6,6
20 Finnmark Finnmárku 2 058 56,5 43,5 27,4 19,4 44,7 34,9 21,8 41,1 6,1 4,6
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller