Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

9 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter utdanning, parti/valgliste og kjønn. 2011. Absolutte tall og prosent
  I alt Menn Kvinner Utdanningsnivå1 Prosent
  Grunnskolenivå Videregående skole - nivå 22 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4 Grunnskolenivå Videregående skole - nivå 22 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 59 053 34 430 24 623 5 594 3 810 16 854 9 129 8 373 9 878 3 609 1 806 16,2 15,5 49,0 37,1 24,3 40,1 10,5 7,3
                                       
Det norske Arbeiderparti 10 075 5 283 4 792  904  784 2 690 2 027 1 274 1 726  415  255 17,1 16,4 50,9 42,3 24,1 36,0 7,9 5,3
Fremskrittspartiet 6 272 4 467 1 805 1 240  625 2 618  875  471  279  138 26 27,8 34,6 58,6 48,5 10,5 15,5 3,1 1,4
Høyre 8 938 5 729 3 209  748  458 2 779 1 329 1 526 1 232  676  190 13,1 14,3 48,5 41,4 26,6 38,4 11,8 5,9
Kristelig Folkeparti 5 094 2 801 2 293  295  250 1 203  770  949 1 164  354  109 10,5 10,9 42,9 33,6 33,9 50,8 12,6 4,8
Senterpartiet 8 390 5 030 3 360  687  447 3 159 1 494  756 1 182  428  237 13,7 13,3 62,8 44,5 15,0 35,2 8,5 7,1
Sosialistisk Venstreparti 5 475 2 567 2 908  283  273  723  612 1 078 1 618  483  405 11,0 9,4 28,2 21,0 42,0 55,6 18,8 13,9
Venstre 6 588 3 777 2 811  402  299 1 382  795 1 256 1 363  737  354 10,6 10,6 36,6 28,3 33,3 48,5 19,5 12,6
Rødt 1 533  846  687  134  104  271  142  324  366  117 75 15,8 15,1 32,0 20,7 38,3 53,3 13,8 10,9
Andre partier og lister 6 688 3 930 2 758  901  570 2 029 1 085  739  948  261  155 22,9 20,7 51,6 39,3 18,8 34,4 6,6 5,6
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller