Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

8 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter landbakgrunn1 og parti/liste. 2011. Absolutte tall og prosent
  I alt Landbakgrunn2 I alt Landbakgrunn2
  Norge EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Norge EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS
Hele lanldet 59 505 55 290 2 726 1 489  100 92,9 4,6 2,5
                 
Det norske Arbeiderparti 10 143 9 405  382  356  100 92,7 3,8 3,5
Fremskrittspartiet 6 317 5 954  292 71  100 94,3 4,6 1,1
Høyre 9 001 8 399  446  156  100 93,3 5,0 1,7
Kristelig Folkeparti 5 130 4 817  175  138  100 93,9 3,4 2,7
Senterpartiet 8 431 8 150  209 72  100 96,7 2,5 0,9
Sosialistisk Venstreparti 5 516 4 884  347  285  100 88,5 6,3 5,2
Venstre 6 636 6 125  368  143  100 92,3 5,5 2,2
Rødt 1 544 1 320  116  108  100 85,5 7,5 7,0
Andre lister 6 787 6 236  391  160  100 91,9 5,8 2,4
1  Eget, mors eller fars fødeland (ikke Norge).
2  Landgrupperingen vestlig/ikke-vestlig er ikke lenger i bruk. To nye landgrupperinger erstatter dette.

Standardtegn i tabeller