Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

7 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste, sysselsetting, yrkesstatus og kjønn. 2011
  I alt Ikke sysselsatt Sysselsatt Uoppgitt1
  Menn Kvinner Lønnstaker Selvstendig Menn Kvinner
  Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 59 505 4 929 4 443 24 237 18 587 4 581 1 308  914  506
                   
Det norske Arbeiderparti 10 143  707  714 4 152 3 943  362  120 91 54
Fremskrittspartiet 6 317  821  520 3 137 1 199  444 73 93 30
Høyre 9 001  614  459 4 469 2 544  573  190  101 51
Kristelig Folkeparti 5 130  393  503 1 963 1 612  341 98  122 98
Senterpartiet 8 431  443  468 2 807 2 459 1 702  408 96 48
Sosialistisk Venstreparti 5 516  398  423 1 953 2 374  198 91 45 34
Venstre 6 636  540  543 2 733 2 064  400  155  128 73
Rødt 1 544  182  131  613  539 50 16 7 6
Andre lister 6 787  831  682 2 410 1 853  511  157  231  112
1  De aller fleste i gruppen "Uoppgitt" er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av november 2010. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Standardtegn i tabeller