Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

6 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter sysselsetting, yrkesstatus, kjønn og fylke. 2011 Prosent
  I alt Ikke sysselsatt Sysselsatt Uoppgitt1
  Menn Kvinner Lønnstaker Selvstendig Menn Kvinner
  Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 59 505 14,2 17,9 69,9 74,8 13,2 5,3 2,6 2,0
                   
01 Østfold 2 686 16,2 23,2 68,1 68,7 12,3 5,3 3,4 2,8
02 Akershus 4 441 15,9 21,9 69,7 69,3 9,9 4,0 4,5 4,8
03 Oslo  656 14,2 16,3 71,6 77,0 7,8 3,5 6,4 3,2
04 Hedmark 2 639 17,7 22,2 62,8 68,6 15,3 6,0 4,3 3,2
05 Oppland 2 989 12,3 16,8 65,7 74,2 19,5 7,5 2,6 1,6
06 Buskerud 2 842 15,0 17,5 67,7 74,6 15,0 5,6 2,3 2,3
07 Vestfold 2 020 15,9 24,1 69,3 68,5 11,8 4,8 3,0 2,6
08 Telemark 2 474 16,3 19,1 67,8 72,6 12,8 5,7 3,1 2,6
09 Aust-Agder 1 666 14,8 17,5 69,8 76,0 12,9 4,9 2,5 1,6
10 Vest-Agder 2 373 12,9 21,3 71,5 71,4 12,8 5,8 2,9 1,5
11 Rogaland 4 250 11,4 15,8 73,9 76,7 12,6 5,9 2,1 1,6
12 Hordaland 5 258 14,0 17,7 73,3 76,9 10,1 3,8 2,7 1,5
14 Sogn og Fjordane 3 083 10,5 13,5 73,5 79,3 15,1 6,0 0,9 1,2
15 Møre og Romsdal 4 926 10,9 15,7 75,1 78,2 12,1 4,7 1,9 1,4
16 Sør-Trøndelag 3 509 15,3 19,8 68,5 73,5 13,8 5,1 2,4 1,6
17 Nord-Trøndelag 2 985 13,4 15,1 67,4 77,1 17,1 6,1 2,1 1,7
18 Nordland 5 584 14,4 14,4 69,9 78,3 13,5 5,7 2,3 1,6
19 Troms Romsa 3 041 17,7 16,9 66,6 76,5 12,9 4,9 2,8 1,6
20 Finnmark Finnmárku 2 083 16,2 16,2 67,7 78,3 14,5 4,2 1,6 1,3
1  De aller fleste i gruppen "Uoppgitt" er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av november 2010. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Standardtegn i tabeller