Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

5 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste, sysselsetting, næring og kjønn. 2011 Prosent
  I alt Sysselsatt Ikke sysselsatt og uoppgitt1
  Jordbruk, skogbruk og fiske Sekundærnæringer Vareh.hot.rest.,samferdsel,finanstjen.,forr.tjen.,eiend. Off. adm. og forsvar, sosialforsikr. Undervisning Helse- og sosiale tjenester Andre sosiale og personlige tjenester Menn Kvinner
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 59 505 9,6 3,0 19,7 4,6 25,0 17,8 7,2 7,1 9,1 15,5 7,9 26,9 4,0 4,6 17,4 20,4
                                   
Det norske Arbeiderparti 10 143 4,2 1,3 23,3 4,8 22,3 17,1 10,7 10,9 9,4 14,3 10,0 31,2 4,8 4,3 15,5 16,1
Fremskrittspartiet 6 317 4,2 0,7 26,5 4,9 32,4 26,7 5,7 5,2 2,6 4,5 5,3 24,5 2,4 2,9 20,9 30,6
Høyre 9 001 5,2 1,7 23,3 8,9 36,2 30,5 7,2 7,6 5,5 9,0 6,8 21,4 2,7 4,6 13,0 16,3
Kristelig Folkeparti 5 130 8,7 2,2 14,5 1,9 20,0 10,2 6,6 3,5 12,7 16,4 10,5 32,0 8,3 7,2 18,8 26,6
Senterpartiet 8 431 32,8 12,7 19,8 4,9 17,7 17,2 6,3 6,4 5,4 13,2 4,0 26,3 2,6 3,3 11,4 16,0
Sosialistisk Venstreparti 5 516 4,9 1,5 9,8 2,1 15,0 9,8 9,2 8,7 24,4 29,3 12,7 27,7 6,4 5,2 17,6 15,8
Venstre 6 636 6,2 1,5 13,9 4,4 27,3 16,5 7,9 6,6 13,3 20,2 8,8 23,3 4,5 5,0 18,1 22,5
Rødt 1 544 0,7 0,4 13,0 3,2 17,3 10,7 5,0 5,8 19,5 23,0 14,9 29,5 6,5 7,5 23,1 19,9
Andre lister 6 787 9,1 2,0 18,7 4,0 23,3 17,1 4,6 4,6 6,8 13,2 7,2 26,4 3,0 3,9 27,3 28,8
1  De aller fleste i gruppen "Uoppgitt" er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av november 2010. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Standardtegn i tabeller