Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

4 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter sysselsetting, næring, kjønn og fylke. 2011. Prosent
  I alt Sysselsatt Ikke sysselsatt og uoppgitt1
  Jordbruk, skogbruk og fiske Sekundærnæringer Vareh.hot.rest.,samferdsel,finanstjen.,forr.tjen.,eiend. Off. adm. og forsvar, sosialforsikr. Undervisning Helse- og sosiale tjenester Andre sosiale og personlige tjenester Menn Kvinner
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
Hele landet 59 505 9,6 3,0 19,7 4,6 25,0 17,8 7,2 7,1 9,1 15,5 7,9 26,9 4,0 4,6 17,4 20,4
                                   
01 Østfold 2 686 6,6 1,9 15,4 4,1 27,8 18,6 7,3 6,9 8,7 13,4 8,9 24,2 4,9 4,5 20,3 26,4
02 Akershus 4 441 4,9 2,0 9,5 3,3 33,0 18,4 9,9 9,7 8,2 13,6 7,5 19,2 6,2 7,0 20,9 27,0
03 Oslo  656 0,3 0,0 3,8 2,5 24,9 19,4 11,3 13,8 7,0 11,0 8,8 11,7 21,7 21,9 22,3 19,8
04 Hedmark 2 639 12,2 3,9 13,1 3,6 21,4 14,7 8,5 7,2 7,9 14,0 10,1 27,6 4,1 3,3 22,7 25,7
05 Oppland 2 989 14,5 3,5 17,2 3,0 23,4 20,2 6,6 6,5 8,6 14,7 10,0 28,8 4,2 4,2 15,4 19,3
06 Buskerud 2 842 8,4 2,6 19,8 4,8 26,7 18,6 6,3 6,2 8,3 15,2 7,0 27,1 5,3 4,9 18,1 20,6
07 Vestfold 2 020 7,2 2,2 15,2 4,1 28,2 16,5 7,0 7,2 9,0 14,0 9,2 25,3 4,2 3,6 19,9 27,2
08 Telemark 2 474 6,7 2,5 20,8 4,2 23,8 16,7 7,3 7,4 8,8 17,0 7,8 25,7 4,5 4,0 20,3 22,5
09 Aust-Agder 1 666 7,5 1,7 21,9 3,3 23,5 20,7 8,4 6,9 9,7 14,5 7,2 28,5 4,0 4,6 17,7 19,7
10 Vest-Agder 2 373 7,1 3,3 26,3 6,2 23,1 16,1 5,9 5,3 8,4 15,0 9,3 26,8 3,8 3,7 16,1 23,6
11 Rogaland 4 250 9,8 4,0 25,5 7,1 25,3 20,2 6,4 6,5 9,5 15,2 6,5 24,4 3,2 4,7 13,8 17,9
12 Hordaland 5 258 6,4 1,8 25,7 5,9 24,6 17,2 6,1 6,3 10,0 16,2 7,0 28,4 3,1 4,7 17,1 19,6
14 Sogn og Fjordane 3 083 11,3 4,1 26,8 5,5 23,9 18,8 6,2 7,3 9,1 16,1 7,0 28,7 3,9 4,4 11,7 15,2
15 Møre og Romsdal 4 926 9,4 3,0 27,5 7,3 26,0 19,2 5,6 5,6 9,0 14,0 6,4 29,2 3,0 4,2 13,2 17,5
16 Sør-Trøndelag 3 509 12,1 3,5 21,1 4,4 25,8 20,1 6,5 5,5 7,4 15,6 6,2 24,8 2,9 4,2 18,1 22,0
17 Nord-Trøndelag 2 985 16,6 5,0 17,2 4,2 22,3 14,9 6,2 7,9 10,3 19,1 8,6 28,8 2,8 3,1 15,9 17,1
18 Nordland 5 584 11,8 3,8 18,1 4,0 23,0 16,8 8,0 7,4 9,9 17,2 8,8 30,4 3,2 3,8 17,4 16,5
19 Troms Romsa 3 041 11,4 3,4 14,6 2,1 21,4 14,0 8,9 7,4 10,5 17,9 8,6 32,6 3,8 3,8 20,9 18,9
20 Finnmark Finnmárku 2 083 12,1 2,7 12,6 2,8 24,5 17,4 10,4 11,0 9,0 15,6 9,1 27,7 3,6 5,2 18,7 17,8
1  De aller fleste i gruppen "Uoppgitt" er personer som var 74 år eller mer ved utgangen av november 2010. Det finnes kun opplysninger om sysselsetting for personer i alderen 15-74 år.

Standardtegn i tabeller