Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

3 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste, alder og kjønn. 2011. Prosent. Hele landet
Parti/valgliste I alt Menn i alt Kvinner i alt Alder og kjønn
18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og over
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 59 505 58,2 41,8 9,6 12,2 14,3 17,4 23,3 25,1 23,9 22,2 28,9 23,1
                           
Det norske Arbeiderparti 10 143 52,4 47,6 8,7 11,9 12,9 17,8 24,2 28,6 25,7 22,2 28,5 19,5
Fremskrittspartiet 6 317 71,2 28,8 8,9 13,1 14,2 18,2 27,0 24,4 22,5 21,0 27,4 23,4
Høyre 9 001 64,0 36,0 8,7 12,8 15,3 18,2 26,7 29,8 23,4 17,9 25,8 21,3
Kristelig Folkeparti 5 130 55,0 45,0 9,4 9,4 12,8 12,7 20,2 19,7 21,9 22,2 35,7 35,9
Senterpartiet 8 431 59,9 40,1 9,7 14,1 14,8 20,5 24,4 27,2 24,8 18,5 26,3 19,7
Sosialistisk Venstreparti 5 516 47,0 53,0 9,6 11,7 10,7 14,0 17,5 20,4 30,6 32,5 31,6 21,4
Venstre 6 636 57,3 42,7 9,8 10,1 17,5 16,8 22,8 24,0 22,0 22,4 27,9 26,7
Rødt 1 544 55,2 44,8 19,1 17,5 13,5 13,6 12,2 19,5 26,9 31,2 28,3 18,2
Andre lister 6 787 58,7 41,3 10,7 13,0 14,7 20,1 20,5 23,9 20,7 19,3 33,4 23,8

Standardtegn i tabeller