Statistisk sentralbyrå

Kommune- og fylkestingsvalget, listekandidater

2 Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste, alder og kjønn. 2011. Hele landet
Parti/valgliste I alt Menn i alt Kvinner i alt Alder og kjønn
18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og over
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 59 505 34 661 24 844 3 327 3 037 4 958 4 312 8 079 6 246 8 282 5 514 10 015 5 735
                           
Det norske Arbeiderparti 10 143 5 312 4 831  460  573  687  860 1 283 1 383 1 367 1 071 1 515  944
Fremskrittspartiet 6 317 4 495 1 822  399  239  640  331 1 215  444 1 011  382 1 230  426
Høyre 9 001 5 757 3 244  503  416  880  590 1 538  966 1 350  581 1 486  691
Kristelig Folkeparti 5 130 2 819 2 311  266  218  360  294  569  456  617  514 1 007  829
Senterpartiet 8 431 5 048 3 383  489  476  747  695 1 231  919 1 254  625 1 327  668
Sosialistisk Venstreparti 5 516 2 594 2 922  249  343  278  409  453  595  794  950  820  625
Venstre 6 636 3 801 2 835  372  287  667  476  868  679  835  635 1 059  758
Rødt 1 544  852  692  163  121  115 94  104  135  229  216  241  126
Andre lister 6 787 3 983 2 804  426  364  584  563  818  669  825  540 1 330  668

Standardtegn i tabeller