Statistisk sentralbyrå

Karakterer, avsluttet grunnskole

5 Gjennomsnittlige eksamenskarakterer, utvalgte fag, etter innvandringskategori. 2010
Fag Innvandringskategori
Den øvrige befolkningen Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
Engelsk skriftlig 3,8 3,2 3,6
Engelsk muntlig 4,4 4,0 4,3
Matematikk, skriftlig 3,3 2,6 3,0
Matematikk, muntlig 4,1 3,6 4,0
Naturfag, muntlig 4,3 3,8 4,1
Norsk hovedmål, skriftlig 3,6 2,9 3,3
Norsk sidemål, skriftlig 3,3 2,9 3,1
Norsk muntlig 4,4 3,9 4,3
Religion, livssyn og etikk, muntlig 4,4 3,9 4,3
Samfunnsfag, muntlig 4,4 3,8 4,2

Standardtegn i tabeller