Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

20   Reiskap for firehjulstraktorar, etter fylke. 1999
  Teigplogar og vendeplogar1 Harver med fjørande eller stive tindar i alt2 Harver med roterande arb.organ Sentrifugal-
spreiar
Fôrhaustarar Traktorhengarar i alt3 Tankspreiar for blautgjødsel Kombisåmaskin
1999 56 269 54 246 18 053 44 736 34 354 75 501 23 527 16 356
                 
Østfold 3 568 3 707 1 067 2 156 539 5 031 520 2 631
Akershus/Oslo 3 477 3 555 1 012 2 045 513 4 820 456 2 325
Hedmark 5 794 5 880 1 524 3 329 1 395 8 409 1 340 2 738
Oppland 6 421 6 509 1 541 4 878 2 795 8 478 2 632 1 484
Buskerud 3 396 3 425 1 094 2 271 985 4 404 598 1 497
Vestfold 2 354 2 570 728 1 568 311 3 356 294 1 613
Telemark 2 092 2 125 650 1 560 495 2 585 312 636
Aust-Agder 1 009 886 519 809 414 1 057 275 96
Vest-Agder 1 411 1 227 794 1 286 928 1 674 655 71
Rogaland 4 514 4 677 1 259 4 601 4 422 6 886 3 552 404
Hordaland 2 522 1 735 1 541 3 042 3 773 3 783 1 516 65
Sogn og Fjordane 2 719 2 189 1 596 2 977 3 748 3 372 1 786 63
Møre og Romsdal 3 488 3 199 1 141 3 269 4 050 4 396 2 507 182
Sør-Trøndelag 4 120 3 872 921 3 262 2 902 5 476 2 254 905
Nord-Trøndelag 4 489 4 489 681 3 370 2 735 5 675 2 241 1 391
Nordland 2 947 2 478 1 111 2 582 2 679 3 623 1 730 173
Troms 1 523 1 410 654 1 313 1 381 1 857 630 64
Finnmark 425 314 223 417 291 620 230 20
1  Vanlege teigplogar utgjer 89 prosent av landstalet.
2  Trepunkts monterte harver utgjer 88 prosent medan slepemonterte utgjer 12 prosent av landstalet.
3  Tilhengarar inntil 6 tonn utgjer 83 prosent av landstalet.

Standardtegn i tabeller