Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

19   Tal driftseiningar med firehjulstraktor og talet på firehjulstraktorar, etter årsmodell og fylke. 1979, 1989 og 1999
  Tal driftseiningar
med firehjulstraktor
Tal firehjulstraktorar1 Tal firehjulstraktorar etter årsmodell1
       I alt Med tohjulstrekk Med firehjulstrekk      - 1969 1970-1979 1980-1989 1990 eller nyare
1979 90 109 130 202 118 943 10 618 70 053 59 363 . .
1989 86 785 154 696 99 140 55 238 43 028 54 250 57 093 .
1999 67 830 134 342 64 515 69 447 21 422 38 437 48 063 26 040
                 
Østfold 3 514 8 009 4 618 3 341 1 523 2 631 2 741 1 064
Akershus/Oslo 3 383 7 431 3 742 3 629 1 263 2 167 2 638 1 304
Hedmark 5 768 12 232 6 262 5 919 1 941 3 609 4 522 2 110
Oppland 6 799 14 198 6 315 7 871 2 335 3 869 5 201 2 781
Buskerud 3 721 7 307 3 548 3 729 1 283 2 144 2 661 1 188
Vestfold 2 411 5 132 2 913 2 177 947 1 496 1 825 821
Telemark 2 528 4 448 1 854 2 585 704 1 250 1 627 858
Aust-Agder 1 193 2 105 865 1 237 323 581 730 468
Vest-Agder 1 874 3 158 1 215 1 928 419 914 1 109 701
Rogaland 5 902 11 946 7 364 4 557 2 146 3 590 3 757 2 429
Hordaland 5 172 7 897 2 822 5 062 1 079 2 208 3 002 1 594
Sogn og Fjordane 5 007 8 243 2 919 5 317 951 2 453 3 152 1 680
Møre og Romsdal 4 832 9 148 4 269 4 873 1 464 2 575 3 173 1 931
Sør-Trøndelag 4 648 9 998 4 808 5 172 1 635 2 649 3 466 2 230
Nord-Trøndelag 4 850 10 687 5 336 5 330 1 619 2 975 3 854 2 217
Nordland 3 663 7 752 3 789 3 952 1 176 2 165 2 852 1 548
Troms 1 974 3 606 1 418 2 183 508 887 1 339 867
Finnmark 591 1 045 459 587 108 275 415 247
1  Ikkje alle traktorane er spesifisert med to- eller firehjulstrekk og årsmodell.

Standardtegn i tabeller