Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

17   Driftsbygningar etter byggjeår. Grunnflate av driftsbygningar og driftsbygningar heilt eller delvis ikkje i bruk, etter fylke. 1989 og 1999
  Tal driftsbygningar i alt Tal bygningar etter byggjeår Tal bygningar ombygd 1990-1999 Grunnflate til driftsbygningar i alt, 1 000 m2 Tal driftsbygningar heilt eller delvis ikkje i bruk Grunnflate som ikkje er i bruk, m2
  Før 1950 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999
1989 170 939 158 270 112 932 19 966 18 552 17 631 . . 31 803 .. ..
1999 131 318 52 648 14 155 12 860 16 408 20 941 12 033 21 552 28 905 10 136 1 361 638
                       
Østfold 8 312 4 248 728 598 911 1 008 585 1 078 2 166 785 127 204
Akershus/Oslo 6 941 3 675 680 504 646 798 501 973 1 947 799 140 239
Hedmark 11 992 5 215 1 350 1 008 1 401 1 674 968 1 890 2 921 1 103 155 362
Oppland 13 986 5 750 1 488 1 520 1 652 2 091 1 090 2 259 2 987 1 321 165 528
Buskerud 7 006 3 411 665 560 659 1 001 590 973 1 588 705 92 203
Vestfold 4 901 2 385 460 352 553 683 417 876 1 258 339 49 952
Telemark 4 322 2 224 392 257 369 598 394 617 867 448 52 315
Aust-Agder 2 146 921 215 150 242 368 207 334 410 184 20 698
Vest-Agder 3 351 1 341 341 283 388 547 402 652 578 214 22 934
Rogaland 12 285 3 876 1 681 1 469 1 773 2 048 1 260 2 072 2 698 708 90 578
Hordaland 9 217 4 333 852 777 899 1 431 821 1 595 1 385 508 45 918
Sogn og Fjordane 8 607 3 658 754 711 1 027 1 561 804 1 486 1 542 585 60 027
Møre og Romsdal 8 445 3 222 835 946 1 133 1 427 808 1 512 1 737 464 55 899
Sør-Trøndelag 9 003 3 213 912 946 1 226 1 708 866 1 414 2 153 713 101 299
Nord-Trøndelag 9 839 2 846 1 211 1 251 1 629 1 751 1 030 1 748 2 562 714 121 378
Nordland 6 854 1 490 914 945 1 212 1 446 800 1 308 1 334 344 39 036
Troms 3 143 702 499 447 479 626 366 597 587 148 15 609
Finnmark 968 138 178 136 209 175 124 168 185 54 5 459
1  Ikkje alle bygningane i 1989 blei spesifisert med byggjeår.

Standardtegn i tabeller