Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

16   Driftseiningar med personleg brukar og brukarane si landbruksutdanning, etter fylke. 1979, 1989 og 1999
  Driftseiningar med personleg brukar Tal einingar der ein eller begge brukarane har landbruksutdanning Mannlege brukarar Kvinnelege brukarar
  Utan landbruksutdanning Med grunnkurs, fagbrev mv. Agronom, teknikar, høgare utdanning Utan landbruksutdanning Med grunnkurs, fagbrev mv. Agronom, teknikar, høgare utdanning
1979 124 408 29 569 89 616 1.. 28 999 100 404 1.. 1 411
1989 98 610 30 953 65 706 1.. 29 380 77 117 1.. 3 869
1999 69 959 28 135 42 181 4 647 21 391 52 165 1 315 4 106
                 
Østfold 3 576 1 801 1 805 176 1 514 2 728 67 255
Akershus/Oslo 3 448 1 613 1 839 191 1 335 2 598 75 236
Hedmark 5 917 2 471 3 438 351 1 934 4 373 120 417
Oppland 6 943 2 766 4 187 447 2 123 5 051 142 398
Buskerud 3 799 1 700 2 126 298 1 268 2 827 66 261
Vestfold 2 440 1 184 1 302 169 933 1 840 52 158
Telemark 2 594 830 1 751 174 586 1 986 36 118
Aust-Agder 1 245 535 713 86 413 954 19 77
Vest-Agder 1 979 556 1 441 88 415 1 491 24 89
Rogaland 6 108 2 637 3 537 497 1 965 4 661 132 305
Hordaland 5 535 1 766 3 783 289 1 326 4 201 87 268
Sogn og Fjordane 5 246 1 610 3 632 246 1 203 3 826 56 277
Møre og Romsdal 4 961 1 717 3 264 274 1 329 3 757 69 219
Sør-Trøndelag 4 744 2 224 2 584 552 1 525 3 461 125 259
Nord-Trøndelag 4 942 2 605 2 387 441 2 013 3 643 110 342
Nordland 3 796 1 343 2 490 218 984 2 797 82 263
Troms 2 036 585 1 459 119 392 1 498 41 113
Finnmark 650 192 443 31 133 473 12 51
1  I 1989 blei det ikkje skilt på lengda på utdanninga.

Standardtegn i tabeller