Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

15   Brukarar, etter når dei tok over hovudbruket og fylke. 1989 og 1999
  Brukarar som eig hovudbruket Brukarar etter overtakingstidspunkt
  Overteke før 1965 Overteke 1965-1969 Overteke 1970-1974 Overteke 1975-1979 Overteke 1980-1984 Overteke 1985-1989 Overteke 1990-1994 Overteke 1995-1999
1989 92 287 23 041 8 952 15 738 14 162 15 737 14 657 . .
1999 64 139 4 552 3 582 8 175 8 473 9 892 9 502 11 137 8 826
                   
Østfold 3 124 141 133 382 411 503 476 619 459
Akershus/Oslo 3 091 233 149 371 399 473 422 570 474
Hedmark 5 407 377 287 637 672 830 799 992 813
Oppland 6 317 468 380 766 846 936 924 1 067 930
Buskerud 3 494 240 196 403 448 499 542 703 463
Vestfold 2 217 126 91 246 268 360 376 409 341
Telemark 2 349 188 98 300 290 343 380 444 306
Aust-Agder 1 144 83 63 165 135 176 167 189 166
Vest-Agder 1 779 143 83 251 181 239 296 339 247
Rogaland 5 629 440 341 740 734 833 871 938 732
Hordaland 5 074 421 260 734 705 781 743 810 620
Sogn og Fjordane 4 940 462 348 710 667 720 672 834 527
Møre og Romsdal 4 651 352 281 636 617 730 698 803 534
Sør-Trøndelag 4 363 263 248 557 598 711 626 714 646
Nord-Trøndelag 4 656 206 283 614 672 733 659 779 710
Nordland 3 449 229 185 410 492 636 504 532 461
Troms 1 880 135 120 193 257 319 248 296 312
Finnmark 575 45 36 60 81 70 99 99 85

Standardtegn i tabeller