Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

13   Tal driftseiningar med tilleggsnæringar og arbeidsinnsats i tilleggsnæringar, etter fylke. 1999
  Tal driftseiningar med tilleggsnæringar Arbeidsinnsats i tilleggsnæringar, 1 000 timeverk Tal driftseiningar etter type tilleggsnæring
  Leigekøyring Utleige av jakt- og fiskerett Bearbeiding av eige skogvirke Camping, hytteutleige, gardsturisme Utleige av driftsbygningar eller våningshus Andre tilleggsnæringar
1999 29 097 8 164 14 076 5 851 3 714 3 106 3 490 12 096
                 
Østfold 1 556 504 867 91 181 87 253 708
Akershus/Oslo 1 631 643 891 191 117 79 439 648
Hedmark 2 354 638 1 316 358 202 196 330 911
Oppland 3 249 840 1 599 962 314 329 321 1 271
Buskerud 2 084 622 920 881 220 394 262 900
Vestfold 1 258 415 673 141 107 76 239 567
Telemark 1 224 315 622 206 164 198 136 580
Aust-Agder 626 179 321 132 113 71 54 269
Vest-Agder 844 205 430 84 221 98 73 344
Rogaland 2 123 590 798 316 221 202 305 1 059
Hordaland 1 620 476 665 157 301 241 207 686
Sogn og Fjordane 1 829 523 718 335 296 340 151 691
Møre og Romsdal 1 989 530 925 398 271 220 162 845
Sør-Trøndelag 2 259 618 960 719 345 220 194 1 009
Nord-Trøndelag 2 215 489 1 127 670 236 172 196 849
Nordland 1 336 347 738 125 259 112 105 468
Troms 701 161 389 72 139 47 46 222
Finnmark 199 71 117 13 7 24 17 69

Standardtegn i tabeller