Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

10   Arbeidsinnsats på driftseininga etter næring og etter kven som har utført arbeidet, etter fylke. 1999. 1 000 timeverk
  På driftseininga i jordbruk, hagebruk og skogbruk I jordbruk og hagebruk På driftseininga i skogbruk På driftseininga i tilleggsnæringar
  I alt Utført av brukarane Utført av familie Utført av anna fast og tilfeldig hjelp
1999 154 982 148 979 115 072 16 773 17 135 6 003 8 168
               
Østfold 6 032 5 671 4 313 568 790 362 504
Akershus/Oslo 5 864 5 536 4 022 602 912 328 643
Hedmark 11 451 10 850 7 968 1 184 1 697 601 640
Oppland 16 354 15 754 12 189 1 754 1 810 600 840
Buskerud 6 808 6 284 4 614 688 982 523 622
Vestfold 4 554 4 267 2 865 396 1 005 287 415
Telemark 3 714 3 348 2 633 339 375 366 316
Aust-Agder 2 242 2 027 1 496 207 324 215 179
Vest-Agder 3 608 3 354 2 697 353 303 254 205
Rogaland 17 556 17 372 13 340 2 054 1 978 184 590
Hordaland 11 663 11 348 8 902 1 434 1 012 316 476
Sogn og Fjordane 12 265 11 964 9 472 1 681 811 302 524
Møre og Romsdal 12 156 11 849 9 362 1 488 999 308 530
Sør-Trøndelag 11 810 11 330 9 030 1 198 1 103 480 618
Nord-Trøndelag 13 066 12 507 9 668 1 298 1 541 559 490
Nordland 9 728 9 512 7 645 928 939 216 347
Troms 4 711 4 610 3 752 442 416 102 161
Finnmark 1 400 1 397 1 102 157 138 2 71

Standardtegn i tabeller