Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

6   Driftseiningar, etter talet på teigar, jordstykke og fylke. 1999
  Einingar med teigar i alt Dekar jordbruksareal per teig Einingar etter tal teigar i alt Einingar med jordstykke i alt Dekar jordbruksareal per jordstykke Einingar etter tal jordstykke
  1 teig 2 teigar 3-4 teigar 5- teigar 1-2 jordstykke 3-4 jordstykke 5-7 jordstykke 8- jordstykke
1999 70 342 47 22 260 15 620 17 570 14 892 70 342 23 13 012 17 233 18 615 21 482
                         
Østfold 3 599 88 1 594 881 688 436 3 599 38 794 1 013 958 834
Akershus/Oslo 3 483 88 1 449 773 702 559 3 483 41 830 971 841 841
Hedmark 5 952 52 1 753 1 151 1 427 1 621 5 952 27 1 219 1 335 1 451 1 947
Oppland 6 966 45 1 643 1 618 2 048 1 657 6 966 26 1 296 1 830 2 087 1 753
Buskerud 3 820 49 1 442 844 863 671 3 820 25 934 1 070 976 840
Vestfold 2 461 68 1 048 567 482 364 2 461 30 546 666 658 591
Telemark 2 607 36 1 053 530 542 482 2 607 18 665 722 630 590
Aust-Agder 1 253 22 287 204 321 441 1 253 12 180 251 305 517
Vest-Agder 1 986 22 382 361 464 779 1 986 11 223 373 465 925
Rogaland 6 157 63 2 300 1 614 1 505 738 6 157 28 1 140 1 752 1 831 1 434
Hordaland 5 562 32 1 984 1 370 1 376 832 5 562 15 1 244 1 475 1 453 1 390
Sogn og Fjordane 5 266 35 1 808 1 362 1 428 668 5 266 17 1 162 1 518 1 413 1 173
Møre og Romsdal 4 971 35 1 187 1 003 1 418 1 363 4 971 17 662 1 016 1 267 2 026
Sør-Trøndelag 4 770 48 1 273 962 1 372 1 163 4 770 23 656 1 083 1 350 1 681
Nord-Trøndelag 4 968 67 1 699 1 284 1 272 713 4 968 26 694 1 081 1 439 1 754
Nordland 3 819 35 841 624 988 1 366 3 819 16 414 599 864 1 942
Troms 2 046 29 380 344 522 800 2 046 15 246 337 481 982
Finnmark 656 36 137 128 152 239 656 21 107 141 146 262

Standardtegn i tabeller