Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

5   Einingar som leiger areal og storleiken på leigeareal, etter fylke. 1979, 1989 og 1999
  Driftseiningar med leigd areal Leigd areal, dekar Betaling for leigd areal
  I alt Leigeareal utan skriftleg kontrakt Leigeareal med skriftleg kontrakt 1-4 år Leigeareal med skriftleg kontrakt 5 år eller meir Areal som det vert betalt leige for Kroner i alt Kr per dekar
1979 38 901 1 939 937 899 356 1.. 11 040 581 .. .. ..
1989 38 768 2 318 239 978 921 1.. 11 339 319 1 592 164 204 235 648 128
1999 38 746 3 238 588 1 455 769 657 364 1 125 455 2 270 455 361 805 210 159
                 
Østfold 1 631 239 585 77 750 86 067 75 768 220 682 51 051 397 231
Akershus/Oslo 1 683 251 197 78 162 79 657 93 378 226 983 44 420 248 196
Hedmark 3 458 358 184 121 647 105 591 130 946 283 080 53 205 730 188
Oppland 3 750 297 521 125 050 60 674 111 797 224 485 33 161 880 148
Buskerud 1 921 155 533 78 556 33 702 43 275 121 196 20 072 968 166
Vestfold 1 113 140 408 55 740 41 259 43 409 126 408 32 289 561 255
Telemark 1 369 108 601 61 215 18 547 28 839 71 144 9 092 622 128
Aust-Agder 817 57 737 38 175 8 987 10 575 31 881 4 085 846 128
Vest-Agder 1 292 92 290 59 739 10 392 22 159 58 573 5 890 487 101
Rogaland 2 906 222 377 84 814 48 905 88 658 174 122 37 888 054 218
Hordaland 2 924 148 550 84 010 15 407 49 133 65 864 7 094 567 108
Sogn og Fjordane 2 554 114 886 62 205 12 887 39 794 59 520 6 043 910 102
Møre og Romsdal 3 254 226 019 133 375 23 185 69 459 111 845 9 015 490 81
Sør-Trøndelag 2 810 243 263 110 123 36 618 96 522 166 274 17 729 395 107
Nord-Trøndelag 2 564 193 541 74 342 36 910 82 289 150 594 21 581 118 143
Nordland 2 731 225 788 118 408 21 224 86 156 112 525 6 052 882 54
Troms 1 523 121 786 66 451 12 885 42 450 48 226 1 959 848 41
Finnmark 446 41 322 26 007 4 467 10 848 17 053 1 169 207 69
1  I 1979 og 1989 blei det ikkje stilt spørsmål om lengda på kontrakten.

Standardtegn i tabeller