Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

3   Driftseiningar med ulike kulturar, etter fylke. 1969, 1979, 1989 og 1999
  Tal driftseiningar med ulike kulturar Driftseiningar med korn og oljevekstar
  Fulldyrka eng til slått og beite Poteter Korn og oljevekstar i alt Kveite Bygg Havre Oljevekstar I alt 1- 49 dekar 50-99 dekar 100-199 dekar 200-399 dekar 400- dekar
1969 .. 123 362 50 099 1 743 43 166 19 852 3 494 50 099 34 599 8 126 5 133 1 894 347
1979 .. 87 397 39 532 3 691 31 459 20 962 1 576 39 532 19 885 8 766 6 960 3 211 710
1989 70 755 38 158 33 103 5 779 24 294 19 431 1 581 33 103 12 399 8 135 7 611 4 037 921
1999 55 221 10 260 21 909 5 415 17 783 11 173 1 039 21 909 4 879 5 286 6 170 4 112 1 462
                           
Østfold 1 202 420 3 317 1 656 2 338 2 432 353 3 317 409 661 1 048 866 333
Akershus/Oslo 1 340 279 2 972 856 2 300 2 404 172 2 972 355 544 825 817 431
Hedmark 3 396 1 065 3 496 474 2 758 2 106 80 3 496 793 755 899 702 347
Oppland 6 056 1 139 2 059 284 1 936 529 79 2 059 595 520 548 331 65
Buskerud 2 279 407 2 027 623 1 590 1 077 115 2 027 456 541 631 317 82
Vestfold 791 403 2 155 1 156 1 562 1 087 185 2 155 313 589 786 379 88
Telemark 1 784 251 1 086 216 834 457 35 1 086 355 409 236 72 14
Aust-Agder 1 102 217 221 8 187 60 - 221 137 52 26 : :
Vest-Agder 1 888 209 142 5 102 64 - 142 83 42 12 5 -
Rogaland 5 839 798 661 12 597 106 - 661 397 186 62 : :
Hordaland 5 165 359 21 : 17 5 - 21 17 : : - -
Sogn og Fjordane 5 057 615 25 9 19 5 : 25 16 6 3 - -
Møre og Romsdal 4 847 472 227 : 202 49 - 227 98 78 42 9 -
Sør-Trøndelag 4 164 674 1 294 22 1 211 404 : 1 294 342 367 369 189 27
Nord-Trøndelag 3 978 768 2 161 90 2 090 379 10 2 161 487 523 675 404 72
Nordland 3 711 1 214 45 : 40 9 - 45 26 : 7 : -
Troms 1 987 865 - - - - - - - - - - -
Finnmark 635 105 - - - - - - - - - - -

Standardtegn i tabeller