Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

13   Driftsenheter som har tilført Nitrogen og Fosfor fra handelsgjødsel til korn- og oljevekster. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Driftsenheter etter tilført mengde Nitrogen Driftsenheter etter tilført mengde Fosfor
  I alt 1-9 kg N/daa 10-11 kg N/daa 12 kg N/daa eller meir I alt 0.1-0.9 kg P/daa 1.0-1.4 kg P/daa 1.5-1.9 kg P/daa 2.0-2.4 kg P/daa 2.5 kg P/daa eller meir
1989 4 469 497 1 806 2 166  4 425 1.. 525 1.. 3 203 697
1999 3 302 233 1 115 1 954 3 278 158 223 645 1 745 507
                     
0101 Halden 276 23 122 131 274 11 15 76 114 58
0104 Moss 26 : 14 : 22 : : 5 11 6
0105 Sarpsborg 384 36 142 206 383 24 37 100 152 70
0106 Fredrikstad 363 21 145 197 362 17 22 67 214 42
0111 Hvaler 23 7 12 4 23 3 4 12 4 -
0118 Aremark 96 14 49 33 96 4 3 40 42 7
0119 Marker 179 18 78 83 177 11 12 38 106 10
0121 Rømskog 21 : 16 : 19 : : 12 7 -
0122 Trøgstad 234 23 83 128 227 13 15 48 116 35
0123 Spydeberg 144 12 31 101 144 5 7 18 88 26
0124 Askim 118 5 35 78 113 : : 23 76 14
0125 Eidsberg 308 25 135 148 305 19 21 66 168 31
0127 Skiptvet 182 9 28 145 181 7 11 13 107 43
0128 Rakkestad 413 11 91 311 408 20 20 55 241 72
0135 Råde 168 7 38 123 167 6 16 18 89 38
0136 Rygge 112 5 20 87 112 5 20 16 48 23
0137 Våler 143 7 41 95 142 5 6 24 93 14
0138 Hobøl 112 6 35 71 112 4 7 14 69 18
1  I 1989 ble det stilt spørsmål om Fosfor som kg uten desimal.

Standardtegn i tabeller