Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

12   Antall driftsbygninger, etter byggeår. Areal av driftsbygninger og driftsbygninger helt eller delvis ikke i bruk. Kommuner i Østfold. 1989 og 1989
  Antall driftsbygninger i alt Antall bygninger etter byggeår Grunnflate til driftsbygninger i alt, mē Antall driftsbygninger helt eller delvis ikke i bruk Grunnflate som ikke er i bruk
  Før 1950 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999
1989 9 636 12 594 1319 1224 1242 1173 . 2 250 850 .. ..
1999 8 312  4 246 728 598 911 1 008 585 2 166 096 785 127 204
                     
0101 Halden 697 338 40 51 100 88 60 165 562 65 8 439
0104 Moss 53 28 9 : : 6 3 15 678 8 1 392
0105 Sarpsborg 1 045 525 99 81 90 124 76 256 317 72 12 074
0106 Fredrikstad 972 555 89 54 79 78 53 198 141 106 12 066
0111 Hvaler 93 47 : : 10 17 6 12 407 : :
0118 Aremark 233 122 28 20 15 25 14 56 841 22 2 890
0119 Marker 393 168 45 18 58 58 40 111 219 50 9 154
0121 Rømskog 45 27 : : : 4 4 7 274 : :
0122 Trøgstad 553 261 40 44 84 78 32 174 043 81 14 135
0123 Spydeberg 341 204 21 12 31 50 20 98 434 38 6 678
0124 Askim 281 145 19 29 29 41 13 77 013 34 4 654
0125 Eidsberg 775 387 77 55 94 85 59 227 222 56 12 277
0127 Skiptvet 426 233 42 26 33 56 34 104 387 43 6 578
0128 Rakkestad 1 043 484 103 101 136 127 78 304 386 77 15 104
0135 Råde 426 198 39 31 52 72 29 108 763 33 6 294
0136 Rygge 320 183 20 19 34 31 22 79 166 31 4 662
0137 Våler 325 178 29 30 27 39 21 92 412 39 5 736
0138 Hobøl 291 163 20 16 33 29 21 76 831 26 4 721
1  Ikke alle bygningene i 1989 ble spesifisert med byggeår.

Standardtegn i tabeller