Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

11   Antall personlige brukere, etter arbeidsinnsats utenom driftsenheten. Menn og kvinner. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Antall mannlige brukere i alt Antall mannlige brukere etter timer utenom driftsenheten Antall kvinnelige brukere i alt Antall kvinnelige brukere etter timer utenom driftsenheten
  0 timer 1-499 t 500-999 t 1000-1499 t 1500 t eller mer 0 timer 1-499 t 500-999 t 1000-1499 t 1500 t eller mer
1989 4 755 1 645 272 272 217 2 349 4 146 1 973 272 761 331 809
1999 3 495 1 238 186 171 195 1 705 3 050 1 166 122 447 413 902
                         
0101 Halden 293 101 24 13 14 141 246 85 16 30 31 84
0104 Moss 26 10 : : - 12 22 5 : : 3 9
0105 Sarpsborg 407 150 19 19 19 200 370 149 15 49 42 115
0106 Fredrikstad 374 125 12 20 23 194 332 113 11 65 31 112
0111 Hvaler 45 14 4 : : 23 40 14 : 8 : 11
0118 Aremark 100 33 5 3 10 49 90 33 4 8 11 34
0119 Marker 191 77 10 13 12 79 162 65 6 30 29 32
0121 Rømskog 26 7 : - : 15 25 8 : 4 : 8
0122 Trøgstad 238 94 17 10 10 107 202 91 7 22 19 63
0123 Spydeberg 144 34 7 8 13 82 119 41 7 27 14 30
0124 Askim 121 34 5 3 4 75 107 30 3 23 20 31
0125 Eidsberg 325 135 18 17 15 140 290 115 14 33 45 83
0127 Skiptvet 194 46 8 5 7 128 175 48 6 33 37 51
0128 Rakkestad 435 157 23 28 28 199 368 143 13 54 66 92
0135 Råde 176 72 11 10 8 75 150 70 3 21 17 39
0136 Rygge 132 72 8 3 4 45 117 61 6 12 8 30
0137 Våler 148 46 5 8 8 81 128 56 : : 17 42
0138 Hobøl 120 31 5 9 15 60 107 39 4 13 15 36

Standardtegn i tabeller