Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

10   Antall driftsenheter, etter antall årsverk i jord-, hage- og skogbruk. Kommuner i Østfold. 1.8.1998-31.7.1999
  Antall driftsenheter etter antall utførte årsverk
  I alt -0,4 årsverk 0,5-0,9 årsverk 1,0-1,4 årsverk 1,5-1,9 årsverk 2,0-2,4 årsverk 2,5 årsverk eller mer
1999 3 604 1 821 683 401 280 184 235
               
0101 Halden 299 166 41 35 29 15 13
0104 Moss 28 8 9 5 : : :
0105 Sarpsborg 424 212 81 37 42 20 32
0106 Fredrikstad 385 215 68 40 17 20 25
0111 Hvaler 46 29 7 : 4 : :
0118 Aremark 102 65 13 14 3 4 3
0119 Marker 196 91 44 25 19 12 5
0121 Rømskog 27 22 4 : : - -
0122 Trøgstad 246 108 43 25 20 19 31
0123 Spydeberg 148 76 34 14 12 7 5
0124 Askim 124 77 24 14 : : :
0125 Eidsberg 340 171 56 45 31 19 18
0127 Skiptvet 196 109 38 17 18 6 8
0128 Rakkestad 447 197 99 57 36 31 27
0135 Råde 183 86 33 24 15 6 19
0136 Rygge 133 44 21 17 9 10 32
0137 Våler 154 80 33 15 11 6 9
0138 Hobøl 126 65 35 14 7 3 :

Standardtegn i tabeller