Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

9   Antall personlige brukere, etter arbeidsinnsats i jord-, hage- og skogbruk på driftsenheten. Menn og kvinner. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Antall mannlige brukere i alt Antall mannlige brukere etter timer på driftsenheten Antall kvinnelige brukere i alt Antall kvinnelige brukere etter timer på driftsenheten
  Mindre enn 100 t 100-499 t 500-999 t 1000-1499 t 1500 t eller mer Mindre enn 100 t 100-499 t 500-999 t 1000-1499 t 1500 t eller mer
1989 4 755 431 1 299 1 014 525 1 486 4 146 2 235 914 419 243 335
1999 3 495 161 1 157 775 391 1 011 3 050 1 572 830 293 159 196
                         
0101 Halden 293 21 100 55 26 91 246 138 63 26 6 13
0104 Moss 26 - 5 4 : : 22 13 : : : :
0105 Sarpsborg 407 19 131 88 41 128 370 208 91 38 18 15
0106 Fredrikstad 374 19 138 94 37 86 332 189 83 27 15 18
0111 Hvaler 45 5 20 7 3 10 40 20 12 3 : 4
0118 Aremark 100 5 35 28 11 21 90 57 22 6 3 :
0119 Marker 191 9 57 42 26 57 162 85 36 19 10 12
0121 Rømskog 26 3 14 5 : : 25 20 : : - -
0122 Trøgstad 238 8 77 44 23 86 202 82 58 22 18 22
0123 Spydeberg 144 6 54 37 15 32 119 46 46 14 11 :
0124 Askim 121 5 45 32 14 25 107 62 32 7 : :
0125 Eidsberg 325 21 101 67 39 97 290 157 70 27 14 22
0127 Skiptvet 194 7 82 39 22 44 175 96 54 8 9 8
0128 Rakkestad 435 19 128 86 63 139 368 164 111 43 25 25
0135 Råde 176 5 54 42 15 60 150 74 40 12 5 19
0136 Rygge 132 : 30 27 : 63 117 44 29 21 8 15
0137 Våler 148 5 50 42 12 39 128 66 38 10 9 5
0138 Hobøl 120 : 36 36 : 21 107 51 37 7 4 8

Standardtegn i tabeller