Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

8   Arbeidsinnsats på driftsenheten, etter næring og etter hvem som har utført arbeidet. Kommuner i Østfold. 1999
  Timer på driftsenheten I jord-, hage- og skogbruk Timer i jord- og hagebruk Timer på driftsenheten i skogbruk Timer på driftsenheten i tilleggsnæringer
  I alt Utført av brukerne Utført av familie Utført av annen fast og tilfeldig hjelp
1999 6 032 457  5 670 742 4 313 099 567 692 789 951 361 715 504 184
               
0101 Halden 464 350 419 604 330 811 41 923 46 870 44 746 27 903
0104 Moss 79 537 76 540 34 006 3 020 39 514 2 997 6 505
0105 Sarpsborg 721 855 676 867 513 385 69 666 93 816 44 988 63 495
0106 Fredrikstad 606 788 577 431 409 407 54 258 113 766 29 357 43 711
0111 Hvaler 57 867 55 512 48 149 2 898 4 465 2 355 7 180
0118 Aremark 131 131 113 368 85 851 14 401 13 116 17 763 20 618
0119 Marker 310 375 281 713 236 034 30 900 14 779 28 662 49 460
0121 Rømskog 18 410 12 545 11 245 980 320 5 865 9 510
0122 Trøgstad 506 300 486 937 363 620 49 517 73 800 19 363 42 834
0123 Spydeberg 210 452 196 770 157 501 24 959 14 310 13 682 13 269
0124 Askim 147 840 138 070 118 766 10 318 8 986 9 770 8 735
0125 Eidsberg 562 455 534 941 407 959 41 896 85 086 27 514 55 701
0127 Skiptvet 267 503 253 585 214 451 22 135 16 999 13 918 18 540
0128 Rakkestad 780 504 735 846 593 025 75 998 66 823 44 658 49 360
0135 Råde 340 315 326 751 245 426 30 594 50 731 13 564 19 226
0136 Rygge 414 685 410 030 248 928 53 555 107 547 4 655 16 685
0137 Våler 244 072 221 899 165 042 27 556 29 301 22 173 24 544
0138 Hobøl 168 018 152 333 129 493 13 118 9 722 15 685 26 908

Standardtegn i tabeller