Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

7   Sivil status og alder til referanseperson. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Personlige brukere Personlige brukere etter alder Gjennomsnittsalder
  I alt Enslige Ektepar, samboere -39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og over
1989 4 904 907 3 997 1 447 1 336 991 863 267 47,9
1999 3 576 607 2 969 881 1 105 1 024 456 110 47,9
                   
0101 Halden 297 55 242 84 89 86 29 9 46,9
0104 Moss 27 6 21 9 9 4 5 - 46,1
0105 Sarpsborg 420 63 357 101 127 127 51 14 48,1
0106 Fredrikstad 381 56 325 72 112 131 54 12 49,4
0111 Hvaler 46 7 39 6 16 18 : : 49,6
0118 Aremark 102 14 88 21 38 23 16 4 49,2
0119 Marker 194 35 159 52 57 55 26 4 47,7
0121 Rømskog 27 3 24 3 8 12 : : 50,0
0122 Trøgstad 245 50 195 76 69 57 35 8 46,7
0123 Spydeberg 148 33 115 48 53 31 : : 44,6
0124 Askim 124 20 104 32 38 36 15 3 47,8
0125 Eidsberg 335 55 280 78 103 93 50 11 48,4
0127 Skiptvet 196 23 173 58 64 58 12 4 45,5
0128 Rakkestad 444 85 359 108 150 123 50 13 47,5
0135 Råde 181 36 145 42 55 53 28 3 48,2
0136 Rygge 132 15 117 24 42 42 17 7 49,8
0137 Våler 151 26 125 38 40 42 24 7 48,7
0138 Hobøl 126 25 101 29 35 33 23 6 49,9

Standardtegn i tabeller