Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

6   Antall brukere, etter når de tok over hovedbruket. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Brukere som eier hovedbruket Antall brukere etter overtagelsestidspunkt
  Overtatt før 1965 Overtatt 1965-1969 Overtatt 1970-1974 Overtatt 1975-1979 Overtatt 1980-1984 Overtatt 1985-1989 Overtatt 1990-1994 Overtatt 1995-1999
1989 4 171 786 408 731 683 830 733 . .
1999 3 124 144 133 382 410 502 476 619 458
                   
0101 Halden 254 12 14 23 30 43 41 51 40
0104 Moss 20 : : - : : 4 3 6
0105 Sarpsborg 369 14 13 62 39 59 51 78 53
0106 Fredrikstad 329 15 18 35 44 57 56 58 46
0111 Hvaler 37 3 - : 6 10 5 9 :
0118 Aremark 89 10 : 7 16 14 20 14 6
0119 Marker 168 8 9 23 14 29 25 29 31
0121 Rømskog 21 : 3 : : : 4 3 :
0122 Trøgstad 219 17 5 35 28 32 18 47 37
0123 Spydeberg 122 4 3 12 10 28 20 30 15
0124 Askim 115 6 3 13 16 14 15 20 28
0125 Eidsberg 304 13 18 29 44 54 49 60 37
0127 Skiptvet 171 5 7 17 24 32 31 25 30
0128 Rakkestad 388 13 12 57 53 55 57 84 57
0135 Råde 157 7 7 16 20 32 15 32 28
0136 Rygge 112 5 6 13 18 13 25 26 6
0137 Våler 137 4 5 27 21 13 16 32 19
0138 Hobøl 112 6 7 9 20 13 24 18 15

Standardtegn i tabeller