Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

5   Antall husdyr. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Melkekyr Ungdyr/andre storfe Avlssvin Sau over 1 år Verpehøner Slaktekylling
1989 7 526 14 449 7 188 2 849 321 317 1 012 297
1999 6 921 19 044 7 959 4 711 378 036 1 410 761
             
0101 Halden 651 1 600 920 274 25 414 70 652
0104 Moss - 72 - : 2 000 -
0105 Sarpsborg 1 052 2 659 1 061 588 50 305 56 450
0106 Fredrikstad 434 1 445 491 162 56 329 16 142
0111 Hvaler 80 265 : 327 133 :
0118 Aremark 92 461 - 630 7 771 :
0119 Marker 329 1 100 867 127 35 434 82 331
0121 Rømskog - - - : - -
0122 Trøgstad 1 014 2 691 904 286 53 727 121 065
0123 Spydeberg 315 809 106 178 6 426 56 806
0124 Askim 71 234 327 119 17 023 31 139
0125 Eidsberg 718 1 830 871 801 50 529 :
0127 Skiptvet 294 853 535 108 163 :
0128 Rakkestad 1 296 3 274 1 447 612 21 279 290 999
0135 Råde 105 528 176 171 13 590 135 600
0136 Rygge 97 286 : 105 296 -
0137 Våler 288 633 : 131 9 048 49 800
0138 Hobøl 85 304 137 69 28 569 :

Standardtegn i tabeller