Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

4   Enheter som leier areal og størrelsen på leieareal. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Antall driftsenheter med leid areal Leid areal, dekar Betaling for leid areal
  I alt Leieareal uten skriftlig kontrakt Leieareal med skriftlig kontrakt 1-4 år Leieareal med skriftlig kontrakt 5 år eller mer Areal som det betales leie for I alt Kr per dekar
1989 1 740  193 574 44 856 148 718 1.. 177 418  34 443 572 194
1999 1 631 239 585 77 750 86 067 75 768 220 682 51 051 397 231
                 
0101 Halden 133 20 568 5 189 7 881 7 498 19 515 4 721 054 242
0104 Moss 14 3 136 146 2 066 924 3 015 548 148 182
0105 Sarpsborg 176 22 179 5 275 7 986 8 918 19 960 4 518 727 226
0106 Fredrikstad 207 23 499 6 299 6 966 10 234 21 501 4 443 310 207
0111 Hvaler 25 2 282 1 597 61 624 1 876 235 528 126
0118 Aremark 51 6 828 2 586 2 508 1 734 6 061 1 003 446 166
0119 Marker 91 13 076 5 004 4 389 3 683 12 099 2 504 790 207
0121 Rømskog 12 1 429 1 113 133 183 1 030 157 080 153
0122 Trøgstad 113 22 824 8 097 10 296 4 431 21 565 5 096 347 236
0123 Spydeberg 73 13 157 4 604 3 684 4 869 12 005 2 884 995 240
0124 Askim 48 6 940 1 764 3 344 1 832 6 828 1 579 038 231
0125 Eidsberg 152 22 541 8 556 7 863 6 122 20 820 5 085 084 244
0127 Skiptvet 82 13 809 5 493 5 465 2 851 13 249 3 176 300 240
0128 Rakkestad 179 28 915 10 682 9 336 8 897 26 492 6 516 841 246
0135 Råde 86 9 055 2 089 2 948 4 018 8 131 2 108 395 259
0136 Rygge 64 9 173 2 753 2 840 3 580 7 927 2 427 787 306
0137 Våler 73 10 844 3 732 3 991 3 121 9 596 1 986 427 207
0138 Hobøl 52 9 330 2 771 4 310 2 249 9 012 2 058 100 228
1  I 1989 ble det ikke stilt spørsmål om kontraktens lengde.

Standardtegn i tabeller