Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

3   Antall driftsenheter med ulike kulturer. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Antall driftsenheter med ulike kulturer Driftsenheter med korn og oljevekster
  Fulldyrket eng
til slått og beite
Poteter Korn og oljevekster
i alt
Bygg Havre I alt 1- 49 daa 50- 99 daa 100-199 daa 200-399 daa 400- daa
1989 1 150 1 263 4 506  3 000  3 851  4 506  974 1 026 1 407 894 205
1999 1 202 420 3 317 2 338 2 432 3 317 409 661 1 048 866 333
                       
0101 Halden 105 33 275 180 206 275 35 57 93 62 28
0104 Moss 5 9 26 15 10 26 2 5 10 6 3
0105 Sarpsborg 167 62 386 246 282 386 57 102 123 79 25
0106 Fredrikstad 101 65 364 251 258 364 51 75 144 72 22
0111 Hvaler 28 9 23 13 12 23 13 6 : : -
0118 Aremark 31 8 96 68 72 96 15 23 29 20 9
0119 Marker 78 11 180 133 131 180 24 28 66 47 15
0121 Rømskog 10 : 21 9 18 21 7 9 : : 3
0122 Trøgstad 109 11 233 194 173 233 20 49 61 68 35
0123 Spydeberg 40 3 144 106 121 144 19 22 30 50 23
0124 Askim 39 5 119 82 92 119 5 25 43 35 11
0125 Eidsberg 134 20 314 217 250 314 38 58 95 86 37
0127 Skiptvet 62 : 182 133 128 182 24 44 67 37 10
0128 Rakkestad 166 22 416 313 319 416 27 70 123 139 57
0135 Råde 32 59 168 113 110 168 29 31 52 42 14
0136 Rygge 13 81 115 77 39 115 21 23 35 32 4
0137 Våler 50 11 143 122 108 143 8 21 48 47 19
0138 Hobøl 32 6 112 66 103 112 14 13 25 42 18

Standardtegn i tabeller