Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

2   Jordbruksareal i drift. Dekar. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Jordbruksareal i drift i alt Fulldyrket eng til slått og beite Korn og oljevekster til modning Poteter Annet åker og hageareal Overflatedyrket areal
  I alt Bygg Hvete Havre Annet korn og oljevekster
1989 767 044 59 157   648 278   219 956   102 049   310 694 15 578 13 546 34 108 11 956
1999 771 340 79 161 637 006 221 183 162 283 219 772 33 768 9 939 23 848 21 386
                     
0101 Halden 61 029 6 406 51 179 15 794 13 568 18 758 3 059 301 1 972 1 171
0104 Moss 6 495 195 5 064 1 871 1 166 642 1 385 436 606 194
0105 Sarpsborg 80 973 10 754 63 652 20 164 17 861 22 368 3 259 573 2 669 3 325
0106 Fredrikstad 69 608 5 629 60 129 20 837 15 338 20 864 3 090 621 1 735 1 494
0111 Hvaler 3 661 1 794 1 301 467 196 462 176 46 315 205
0118 Aremark 20 469 3 188 16 503 6 432 3 011 6 554 506 10 533 235
0119 Marker 40 902 5 570 33 420 12 376 7 355 11 913 1 776 16 955 941
0121 Rømskog 3 138 409 2 656 927 240 1 405 84 4 20 49
0122 Trøgstad 66 297 9 367 51 957 21 682 12 889 14 066 3 320 15 1 007 3 951
0123 Spydeberg 37 763 3 373 32 489 10 367 6 708 13 742 1 672 : 1 054 840
0124 Askim 26 584 1 468 24 449 8 533 5 955 7 734 2 227 9 165 493
0125 Eidsberg 77 373 8 235 63 260 20 626 16 343 23 117 3 174 507 2 083 3 288
0127 Skiptvet 36 270 3 218 31 323 11 918 7 708 10 339 1 358 : 685 1 043
0128 Rakkestad 113 262 12 111 94 684 33 458 24 109 32 757 4 360 172 4 068 2 227
0135 Råde 34 952 1 549 28 576 8 162 9 872 9 527 1 015 2 647 1 850 330
0136 Rygge 26 840 1 167 17 719 7 419 7 478 2 368 454 4 528 3 091 335
0137 Våler 35 694 2 910 31 455 12 287 7 546 9 537 2 085 32 592 705
0138 Hobøl 30 030 1 818 27 190 7 863 4 940 13 619 768 14 448 560

Standardtegn i tabeller