Statistisk sentralbyrå


Jordbrukstelling 1999

1   Antall driftsenheter, etter størrelsen på jordbruksareal i drift. Kommuner i Østfold. 1989 og 1999
  Driftsenheter i alt Driftsenheter etter størrelsen på jordbruksareal i drift
  1 5-49 daa 50-99 daa 100-199 daa 200-299 daa 300-499 daa 500- daa
1989 4 945 1 115 962 1 430 812 496 130
1999 3 604 431 605 1 056 669 577 266
               
0101 Halden 299 43 53 95 47 40 21
0104 Moss 28 2 2 9 : 6 :
0105 Sarpsborg 424 56 87 132 68 62 19
0106 Fredrikstad 385 58 68 141 57 43 18
0111 Hvaler 46 21 13 7 : : -
0118 Aremark 102 10 25 31 14 14 8
0119 Marker 196 20 30 61 37 37 11
0121 Rømskog 27 9 12 2 - : :
0122 Trøgstad 246 17 34 73 36 50 36
0123 Spydeberg 148 15 13 34 39 33 14
0124 Askim 124 6 20 47 24 19 8
0125 Eidsberg 340 35 57 93 68 60 27
0127 Skiptvet 196 24 48 64 29 24 7
0128 Rakkestad 447 30 56 114 115 85 47
0135 Råde 183 27 35 46 37 28 10
0136 Rygge 133 23 20 37 22 20 11
0137 Våler 154 16 18 39 42 25 14
0138 Hobøl 126 19 14 31 22 28 12
1  Tallene for 1999 omfatter også noen enheter med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift (i hovedsak samdrifter og veksthus).

Standardtegn i tabeller