Statistisk sentralbyrå


8   Areal 1 av morellar og kirsebær, etter tilplantingsperiode, fylke og storleik på frukttreareal. 1999*. Dekar
  Morellareal etter tilplantingsperiode Kirsebærareal etter tilplantingsperiode
  I alt -1984 1985-1994 1995- I alt -1984 1985-1994 1995-
Heile landet 2 485 684 839 962 465 99 306 60
Fylke                
Østfold : : : : : : : :
Akershus og Oslo : : : : : : : :
Hedmark : : : : 27 6 17 4
Oppland : : : : 25 17 5 3
Buskerud 76 4 40 33 160 30 119 11
Vestfold 177 9 47 121 : : : :
Telemark 279 10 106 164 86 18 48 20
Aust-Agder : : : : : : : :
Vest-Agder 70 10 18 42 : : : :
Rogaland 116 27 41 48 : : : :
Hordaland 1 439 553 483 404 41 : 23 :
Sogn og Fjordane 139 48 20 71 12 1 10 2
Møre og Romsdal 73 20 45 9 : : : :
Sør-Trøndelag : : : : : : : :
Nord-Trøndelag : : : : : : : :
Nordland - - - - - - - -
Troms - - - - - - - -
Finnmark - - - - - - - -
Fruktareal 2 369 680 799 890 351 71 222 40
   1- 4,9 dekar 210 62 47 102 71 33 19 19
   5-  9,9 dekar 262 55 57 150 28 5 19 4
  10-19,9 dekar 466 131 189 146 39 16 16 7
  20-49,9 dekar 1 155 372 418 366 15 9 4 2
  50 dekar og mer 392 65 129 199 311 36 248 28
1  Omfattar areal på einingar med minst 1 dekar frukttre.

Standardtegn i tabeller