Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

3 Avling per dekar av poteter og eng til slått, etter fylke. Kg
  Potet Høy1
2000 2 359  558
2001 2 552  659
2002 2 561  623
2003 2 554  594
2004 2 794  626
2005 2 305  607
2006 2 693  593
2007 2 280  589
2008 2 782  625
2009* 2 419  620
     
2009*    
Østfold 1 969  706
Akershus og Oslo 3 040  685
Hedmark 2 599  628
Oppland 2 511  638
Buskerud 2 835  533
Vestfold 2 113  678
Telemark 2 000  541
Aust-Agder 1 141  509
Vest-Agder 2 116  666
Rogaland 2 842  697
Hordaland 1 077  552
Sogn og Fjordane 1 355  666
Møre og Romsdal 2 750  635
Sør-Trøndelag 1 710  706
Nord-Trøndelag 2 640  758
Nordland  550  483
Troms Romsa 1 657  365
Finnmark Finnmárku 1 259  272
1  Omfattar all avling frå eng til slått, omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller