Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

2 Avling av potet og grovfôrvekstar, etter fylke. 1 000 tonn
  Potet Grønfôr- og silovekstar Høy1
2000  368,0  737,3 2 870,6
2001  400,6  648,1 2 930,9
2002  392,7  436,6 2 848,0
2003  366,8  366,9 2 684,1
2004  396,4  364,2 2 788,0
2005  316,6  280,9 2 653,6
2006  378,3  255,0 2 599,8
2007  329,8  246,1 2 617,6
2008  398,4  221,9 2 718,3
2009*  332,7  212,9 2 698,0
       
2009*      
Østfold 11,0 8,1 56,1
Akershus og Oslo 20,4 10,6 62,5
Hedmark  132,2 33,1  190,2
Oppland 31,7 48,1  344,2
Buskerud 10,4 5,6 85,9
Vestfold 35,7 5,7 37,2
Telemark 4,5 5,6 59,3
Aust-Agder 2,8 1,4 32,2
Vest-Agder 2,1 1,3 79,4
Rogaland 26,6 10,3  310,1
Hordaland 0,2 1,2  124,5
Sogn og Fjordane 1,7 1,8  188,9
Møre og Romsdal 4,8 1,5  254,4
Sør-Trøndelag 3,7 19,6  279,1
Nord-Trøndelag 36,7 46,7  309,2
Nordland 1,6 5,6  195,2
Troms Romsa 6,4 3,3 69,6
Finnmark Finnmárku 0,2 3,4 20,3
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller