Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

1 Avling av potet- og grovfôrvekstar, 2006-2009*
Vekst Avling i tonn Kg per dekar
2006 2007 2008 2009* 2006 2007 2008 2009*
Potet  378 300  329 800  398 400  332 700 2 693 2 280 2 782 2 419
                 
Grønfôr- og silovekstar  255 000  246 100  221 900  212 900 1 710 1 792 1 700 1 783
Eittårig raigras  158 000  143 900  131 300  127 800 2 285 2 215 2 137 2 433
Grønfôrblandingar og kornvekstar 85 600 94 600 85 000 78 500 1 296 1 540 1 427 1 375
Fôrraps, fôrmergkål mv. 5 400 4 300 3 000 5 200 1 256 1 634 1 203 2 102
                 
Høy1 2 599 800 2 617 600 2 718 300 2 698 000  593  589  625  620
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller