Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

3 Avling per dekar av poteter og eng til slått, etter fylke. Kg
  Potet Høy1
2000 2 359  558
2001 2 552  659
2002 2 561  623
2003 2 554  594
2004 2 794  626
2005 2 305  607
2006 2 693  593
2007 2 280  589
2008* 2 783  624
     
2008*    
Østfold 2 857  701
Akershus og Oslo 2 322  768
Hedmark 3 019  708
Oppland 2 699  740
Buskerud 3 411  619
Vestfold 2 924  737
Telemark 2 491  550
Aust-Agder 1 606  547
Vest-Agder 2 400  688
Rogaland 3 002  702
Hordaland 1 611  597
Sogn og Fjordane 2 376  629
Møre og Romsdal 2 320  628
Sør-Trøndelag 2 879  642
Nord-Trøndelag 2 826  613
Nordland 1 362  494
Troms Romsa 1 073  333
Finnmark Finnmárku 1 182  318
1  Omfattar all avling frå eng til slått, omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller