Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

2 Avling av potet og grovfôrvekstar, etter fylke. 1 000 tonn
  Potet Grønfôr- og silovekstar Høy1
2000  368,0  737,3 2 870,6
2001  400,6  648,1 2 930,9
2002  392,7  436,6 2 848,0
2003  366,8  366,9 2 684,1
2004  396,4  364,2 2 788,0
2005  316,6  280,9 2 653,6
2006  378,3  255,0 2 599,8
2007  329,8  246,1 2 617,6
2008*  400,4  221,2 2 711,1
       
2008*      
Østfold 18,3 6,2 55,1
Akershus og Oslo 16,0 7,6 68,0
Hedmark  160,2 30,2  209,9
Oppland 36,3 59,5  383,6
Buskerud 14,3 8,3  104,0
Vestfold 50,6 5,4 41,2
Telemark 6,9 4,9 59,4
Aust-Agder 3,9 1,4 37,4
Vest-Agder 1,9 0,5 75,6
Rogaland 28,2 12,6  313,3
Hordaland 0,3 1,0  132,4
Sogn og Fjordane 3,0 3,0  176,0
Møre og Romsdal 4,5 2,3  248,7
Sør-Trøndelag 6,5 25,3  263,0
Nord-Trøndelag 41,0 39,2  243,2
Nordland 4,2 6,0  207,2
Troms Romsa 4,1 4,3 69,2
Finnmark Finnmárku 0,2 3,3 23,9
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller