Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

1 Avling av potet- og grovfôrvekstar. 2005-2008*
Vekst Avling i tonn Kg per dekar
2005 2006 2007 2008* 2005 2006 2007 2008*
Potet  316 600  378 300  329 800  400 400 2 305 2 693 2 280 2 783
                 
Grønfôr- og silovekstar  280 900  255 000  246 100  221 200 1 808 1 710 1 792 1 611
Eittårig raigras  181 400  158 000  143 900  130 900 2 476 2 285 2 215 2 135
Grønfôrblandingar og kornvekstar 84 900 85 600 94 600 84 700 1 288 1 296 1 540 1 427
Fôrraps, fôrmergkål mv. 6 800 5 400 4 300 3 000 1 488 1 256 1 634 1 203
                 
Høy1 2 653 600 2 599 800 2 617 600 2 711 100  607  593  589  624
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller