Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

3 Avling per dekar av poteter og eng til slått, etter fylke. Kg
  Potet Høy1
2000 2 359  558
2001 2 552  659
2002 2 561  623
2003 2 554  594
2004 2 794  626
2005 2 305  607
2006 2 693  593
2007* 2 267  590
2007*    
Fylke    
Østfold 1 697  687
Akershus og Oslo 2 779  707
Hedmark 2 692  645
Oppland 2 066  681
Buskerud 1 659  599
Vestfold 2 091  785
Telemark 1 036  494
Aust-Agder 2 007  561
Vest-Agder 1 370  626
Rogaland 2 610  702
Hordaland 1 588  529
Sogn og Fjordane 1 916  596
Møre og Romsdal 2 447  590
Sør-Trøndelag 2 217  592
Nord-Trøndelag 2 137  574
Nordland 1 466  472
Troms  959  351
Finnmark 1 232  313
1  Omfattar all avling frå eng til slått, omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller