Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

2 Avling av potet og grovfôrvekstar, etter fylke. 1 000 tonn
  Potet Grønfôr- og silovekstar Høy1
2000  368,0  737,3 2 870,6
2001  400,6  648,1 2 930,9
2002  392,7  436,6 2 848,0
2003  366,8  366,9 2 684,1
2004  396,4  364,2 2 788,0
2005  316,6  280,9 2 653,6
2006  378,3  255,0 2 599,8
2007*  318,4  244,5 2 622,6
2007*      
Fylke      
Østfold 10,9 11,0 51,2
Akershus og Oslo 16,6 10,3 66,4
Hedmark  132,0 37,6  194,6
Oppland 31,7 65,8  376,9
Buskerud 6,6 7,4  100,1
Vestfold 34,4 5,3 41,4
Telemark 3,0 4,2 55,5
Aust-Agder 5,3 1,2 37,8
Vest-Agder 1,0 1,7 70,3
Rogaland 24,5 17,7  316,5
Hordaland 0,3 1,0  123,0
Sogn og Fjordane 2,5 3,5  173,5
Møre og Romsdal 4,9 2,6  240,3
Sør-Trøndelag 5,4 22,1  238,7
Nord-Trøndelag 30,3 33,7  231,1
Nordland 4,8 7,0  208,5
Troms 3,8 7,2 72,6
Finnmark 0,2 5,2 24,2
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller